Hangout 0575

Hangout0575

Dit was één van de eerste projecten van de stichting. Een jongerencentrum voor de lokale jeugd. Dit initiatief is inmiddels beëindigd. Onderstaand het verhaal...

Hangout 0575

Op 01-12-2011 kreeg de stichting het pand met adres Rhienderstein 14 in Brummen onder haar hoede. In eerste instantie werd er enthousiast gereageerd op het plan om een dart- en jongerenvereniging te willen starten. In de voorbereidingsfase zijn de nodige gesprekken gevoerd met de plaatselijke wethouders en Loco burgemeester. Een wijziging van het bestemmingsplan en/of omgevingsvergunning, en het kon van start gaan.

Na vele afwijzingen zijn we medio zomer 2012 begonnen met onze stichting die jongeren in brede zin aan het werk helpt.
Burgerinitiatief op eigen kracht zonder enige subsidie, dat is welzijn nieuwe stijl!
In mijn voorgaande functie in het jongerenwerk ontstonden de ideeën, ondersteund door enkele jongeren. Onze dochter verzon een naam voor het jongerencentrum en 1 van de jongeren wilde graag assisteren als jongerenwerker. We creëerden een jongerencentrum en het was een succes, met daarbij de talloze regels waar we ons aan hielden. Controle op vandalisme, zwerfafval, drugsgebruik en de problemen ter plekke oplossen zonder deze weer op straat te leggen.

We gingen op 14-09-2012 officieel open in het jongerencentrum, en we liepen tegen een muur van jaloezie, afgunst, bureaucratie en gezichtverlies op en konden het centrum na ruim 2 maanden strijd weer sluiten op 30-11-2012 op last van dwangsommen op het bedrijfspand.
Steun vanuit de pers, positieve geluiden uit de samenleving en het ophalen van bijna 1000 handtekeningen door de jongeren mocht niet meer baten.

Dit alles is inmiddels weer in rustig vaarwater gekomen. Na deze tegenslag hebben we met man en macht gewerkt om de stichting te brengen naar waar zij nu is. Een eigen werkplaats, een atelier, een klussendienst... Wat zijn we trots op deze projecten waar jongeren hun passie kunnen ontdekken.
Met 1 van de overgebleven jongeren zijn we inmiddels aan onze eerste baan toe, die deze jongere zelf heeft gecreëerd en tot op heden dan ook zelf binnen de stichting verdient.
In het afgelopen jaar hebben zich steeds meer netwerkpartners aangesloten. Door middel van stage, dagbesteding en dagritme kunnen de deelnemers zich onder begeleiding heerlijk ontplooien. Banen worden verworven zonder enige hulp van derden, en zo verdienen de jongeren hun eigen geld. Nieuwe projecten volgen, zodat er een toekomst kan ontstaan voor vele jongeren in brede zin.

Development: W3Company